Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Hậu Lộc

Tìm theo ngày
Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Hậu Lộc Mới Nhất

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Hậu Lộc Mới Nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Hậu Lộc sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến vị trí các tuyến đường giao thông và khu đất, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại 1 thị trấn và 22 xã trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm 1 thị trấn là: Bản đồ quy hoạch thị trấn Hậu Lộc.

Và 22 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Cầu Lộc, Đa Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Hải Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc, Lộc Sơn, Minh Lộc, Mỹ Lộc, Ngư Lộc, Phong Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Thành Lộc, Thuần Lộc, Tiến Lộc, Triệu Lộc, Tuy Lộc, Xuân Lộc.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Hậu Lộc cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện .

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

-  Thông tin quy hoạch giao thông về vị trí các tuyến đường.

Mục đích của bản đồ quy hoạch huyện Hậu Lộc

- Giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho quy hoạch. Quy hoạch ngày càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

- Giúp UBND xã, phường, thị trấn đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.