Đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Hậu Lộc có diện tích 141,5 km2 với dân số 165.070 người (2017). Huyện Hậu Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hậu Lộc (huyện lỵ) và 22 xã: Cầu Lộc, Đa Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Hải Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc, Lộc Sơn, Minh Lộc, Mỹ Lộc, Ngư Lộc, Phong Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Thành Lộc, Thuần Lộc, Tiến Lộc, Triệu Lộc, Tuy Lộc, Xuân Lộc.

Trên địa bàn huyện Hậu Lộc hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc là khu đất nằm ven đường Quốc lộ 1A, ngay gần khu vực Trường THPT Hậu Lộc 3. Khu đất này được quy hoạch là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Ngoài ra, các khu đất có quy hoạch ở một phần diện tích huyên có thể tham khảo thêm theo bản đồ quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Hậu Lộc đến năm 2025; bản đồ quy hoạch chung đô thị Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Huyện Hậu Lộc thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc. (Ô kẻ viền xanh).

Đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Hậu Lộc TẠI ĐÂY.