Tags

Quy hoạch huyện Hậu Lộc

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch huyện Hậu Lộc mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Hậu Lộc mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Hậu Lộc sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch tại 22 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 13 xã: Quy hoạch ở xã Cầu Lộc, Đa Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Hải Lộc, Hoa Lộc, Hòa Lộc, Hưng Lộc, Liên Lộc, Lộc Sơn, Minh Lộc, Mỹ Lộc, Ngư Lộc, Phong Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Thành Lộc, Thuần Lộc, Tiến Lộc, Triệu Lộc, Tuy Lộc, Xuân Lộc.

Tại 1 thị trấn: Quy hoạch ở thị trấn Hậu Lộc.

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Hậu Lộc cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất quy hoạch ở huyện theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất quy hoạch được đề cập đến ở các khu phố chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.