Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông tại 1 thị trấn và 11 xã.

Cụ thể, bao gồm 1 thị trấn là: Bản đồ quy hoạch thị trấn Vĩnh An.

Tại 11 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Bình Hòa, Bình Lợi, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý, Tân An, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Trị An, Vĩnh Tân.

Bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu cũng sẽ được chia thành hai loại là: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông.

Trong đó, bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Còn bản đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp các địa phương, cơ quan, cá nhân có những thay đổi định hướng dùng quỹ đất phù hợp với nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương.

Ngoài ra, bản đồ quy hoạch huyện Vĩnh Cửu cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu có thể xác định theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

- Hình ảnh huyện Vĩnh Cửu trên bản đồ Google vệ tinh.

- Hình ảnh ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Hình ảnh ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.