Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung, TP Nam Định, Nam Định

Quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung có thể xác định theo bản đồ Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) trên địa bàn thành phố Nam Định.

Quang Trung là một phường thuộc TP Nam Định, tỉnh Nam Định với diện tích 0,29 km. Phía bắc phường giáp phường Thống Nhất và Lộc Vượng; phía tây giáp phường Bà Triệu; phía nam giáp phường Bà Triệu và Nguyễn Du; phía đông giáp phường Vị Hoàng.

Địa bàn phường có Kho bạc Nhà nước, tỉnh Nam Định, Sở Tư pháp Nam Định,... Gần địa giới phường có UBND tỉnh Nam Định, Tỉnh ủy Nam Định,... và hồ Hàng Nan.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung có thể xác định theo bản đồ Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) trên địa bàn thành phố Nam Định. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt ngày 12/9/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung theo bản đồ Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) trên địa bàn thành phố Nam Định:

   Phường Quang Trung trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung theo bản đồ Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) trên địa bàn TP Nam Định.

     Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.  

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung theo bản đồ Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) trên địa bàn thành phố Nam Định. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Quang Trung TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.