Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên được xác định theo bản đồ bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên của TP Hà Nội.

Phú Xuyên là một thị trấn cùng tên thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thị trấn được thành lập năm 1986 trên cơ sở giải thể xã Liên Hòa. Thị trấn Phú Xuyên có diện tích 6,98 km², dân số năm 1999 là 9.685 người, mật độ dân số đạt 1.388 người/km².

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội 

Về địa giới hành chính thị trấn Phú Xuyên phía Đông giáp với xã Nam Triều và Nam Phong (huyện Phú Xuyên); phía Nam giáp với xã Phúc Tiến và xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên); phía Tây giáp xã Sơn Hà (huyện Phú Xuyên); phía Bắc giáp với xã Minh Cường (huyện Thường Tín).

Thị trấn Phú Xuyên đang trong quá trình đô thị hóa, hiện nay địa bàn của thị trấn đất canh tác chiếm diện tích khá lớn. Dự kiến trong năm 2021 thị trấn sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai, trong đó nổi bật là dự án Đấu giá quyền sử dụng đất khu Nam Chính, Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên của UBND huyện Phú Xuyên với diện tích quy hoạch là 11,7 ha.

Phú Xuyên nằm trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên của TP Hà Nội. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên được phê duyệt năm 2019. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất này.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội - Ảnh 1.

Thị trấn Phú Xuyên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phú Xuyên phần thuộc bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.