Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh được thể hiện trong bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Hà Tĩnh trải dài từ 17°54’ đến 18°37’ vĩ Bắc và từ 106°30’ đến 105°07’ kinh Đông. Nằm cách thủ đô Hà Nội 345 km về phía nam. Tổng diện tích của tỉnh là 5.990,7 km².

Tỉnh Hà Tĩnh có vị trí địa lý như sau: Phía bắc giáp tỉnh Nghệ An; phía nam giáp tỉnh Quảng Bình; phía tây giáp hai tỉnh Borikhamxay và Khammuane của Lào; phía đông giáp Biển Đông (Vịnh Bắc Bộ).

Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện với 216 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường, 13 thị trấn, và 182 xã.

Về quy hoạch, ngày 26/12/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về mục tiêu quy hoạch, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, của vùng Bắc Trung Bộ, chiến lược phát triển ngành và Quốc gia; Định hướng xây dựng không gian tổng thể trên cơ sở tạo dựng sự liên kết hợp lý, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, hạn chế tối đa các khó khăn, bất cập để phát triển bền vững cho các đô thị; Định hướng hệ thống cơ sở hạ tầng vùng gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững toàn khu vực.

Về tính chất quy hoạch, là vùng kinh tế tổng hợp, khu vực động lực quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, có tiềm năng lớn về phát triển cảng nước sâu và công nghiệp nặng; Là đầu mối giao lưu phát triển kinh tế, cửa ngõ giao thông về đường bộ, đường thủy, trao đổi thương mại với các nước Asean, đặc biệt là Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Về quy mô sử dụng đất, đến năm 2030, nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị và các khu động lực phát triển kinh tế là 73.772 ha (trong đó đất xây dựng đô thị là 27.878 ha).

Định hướng đến năm 2030, toàn vùng có tổng số 33 đô thị và được phân bổ trong vùng như sau:

Phát triển 14 đô thị hiện có: Tây Sơn, Phố Châu, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Xuân An, Nghi Xuân, Nghèn, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh. 

Định hướng xây dựng mới 19 đô thị, bao gồm 12 đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm có: Nước Sốt, Nầm, Đức Đồng, Lạc Thiện, Tam Đồng, Xuân Thành, Cương Gián, La Khê, Kỳ Ninh, Kỳ Lâm, Kỳ Phong (Voi), Kỳ Đồng và 07 đô thị định hướng xây dựng mới, gồm có: Lộc Hà, Phù Việt, Đồng Lộc, Phúc Đồng, Hương Trà, Kỳ Trung, Kỳ Xuân.

Về định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn: Bố trí trên cơ sở định hướng về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế toàn vùng cũng như hiện trạng phân bố dân cư, các điểm dân cư nông thôn kết nối giao thông với các tuyến liên xã, liên vùng đáp ứng yêu cầu sinh sống và sản xuất của người dân theo các tiêu chí nông thôn mới.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Tỉnh Hà Tĩnh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh được thể hiện trong bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Kí hiệu trên bản đồ.

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh trên bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2030 tỉnh Hà Tĩnh.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh TẠI ĐÂY.