Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã An Hà được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã An Hà thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 8,82 km².

Xã An Hà có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Tân Thịnh; Phía tây giáp xã Đào Mỹ; Phía nam giáp xã Tiên Lục; Phía bắc giáp xã Nghĩa Hòa.

Xã An Hà được chia thành 13 thôn: 1 (Xóm Mia), 2 (Xóm Hà), 3&4 (Xóm Đông), 5 (Xóm Kép), 6 (Xóm Nguộn), 7 (Xóm Ẻm), 8 (Đồi Giang), 9 (Xóm Mè), 10 (Xóm Vàng Hôn), 11 (Xóm Mác), 12 (Xóm Pha), 13 (Phố Bằng).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Định hướng phát triển không gian vùng được triển khai theo 2 mô hình cấu trúc: Cấu trúc các trục không gian kinh tế chính, có 6 trục, bao gồm 3 trục dọc theo hướng Bắc - Nam và 3 trục ngang theo hướng Đông - Tây. Cấu trúc phân vùng phát triển, huyện Lạng Giang được xác định phát triển không gian theo 5 tiểu vùng: tiểu vùng kinh tế động lực (trung tâm); tiểu vùng nông lâm công nghiệp (phía Bắc); tiểu vùng đô thị hóa, thương mại dịch vụ (phía Nam); tiểu vùng chuyên canh nông nghiệp (phía Tây)…

Quy hoạch sử dụng đất xã An Hà được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng huyện Lạng Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã An Hà thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã An Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã An Hà trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã An Hà rên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã An Hà TẠI ĐÂY.