Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Bắc Sơn là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm ở điểm cực bắc của huyện và có diện tích hành chính là 7,75 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 7.715 người, mật độ dân số đạt 1.005 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía tây nam của xã Bắc Sơn giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi), phía đông nam giáp xã Bãi Sậy (huyện Ân Thi), phía đông bắc giáp xã Phù Ủng (huyện Ân Thi), phía bắc giáp thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Xã có sông Bắc Hải Hưng chạy ngang qua địa bàn phía bắc.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Bắc Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Bắc Sơn. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.