Đường sẽ mở ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Bắc Sơn theo quy hoạch.

Bắc Sơn là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm ở điểm cực bắc của huyện và có diện tích hành chính là 7,75 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 7.715 người, mật độ dân số đạt 1.005 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía tây nam của xã Bắc Sơn giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi), phía đông nam giáp xã Bãi Sậy (huyện Ân Thi), phía đông bắc giáp xã Phù Ủng (huyện Ân Thi), phía bắc giáp thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên). Xã có sông Bắc Hải Hưng chạy ngang qua địa bàn phía bắc.

Trên địa bàn xã Bắc Sơn có Đường tỉnh 382 chạy qua về phía nam. Ngoài ra, xã còn nằm gần một số tuyến giao thông đáng chú ý khác như Đường tỉnh 200 về phía tây; đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về phía nam; Quốc lộ 38 về phía đông nam;...

Trong tương lai, xã Bắc Sơn sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là tuyến đường QHM-06 chạy qua địa bàn phía đông nam, cắt qua đường 210.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Bắc Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Bắc Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Bắc Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Bản đồ quy hoạch xã Bắc Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch. 

Tuyến đường QHM-06 chạy qua địa bàn phía đông nam, cắt qua đường 210, sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Bắc Sơn trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Bắc Sơn. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY