Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Bảo Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Bảo Sơn là một xã thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Xã. có diện tích 24 km². Về địa giới hành chính xã Bảo Sơn phía đông giáp xã Tam Dị và Bảo Đài; phía nam giáp xã Thanh Lâm; phía tây và bắc giáp huyện Lạng Giang.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Như vậy, xã Bảo Sơn nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Bảo Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

 Quy hoạch sử dụng đất xã Bảo Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.


 

 Xã Bảo Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất.

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Bảo Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Bảo Sơn TẠI ĐÂY.