Đất có quy hoạch ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Bắc Giang

Xã Vũ Xá có diện tích 10,16 km². Trên địa bàn hiện có tuyến giao thông huyết mạch là: QL37.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Xã Vũ Xá đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất quốc phòng, đất công nghiệp, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Khu đất có quy hoạch lớn nhất ở xã Vũ Xá hiện nay chính là khu đất trường học. Đây là khu đất rộng hàng nghìn m, phía đông bắc gần đường QL37, chính là trường THCS Vũ Xá.

Dưới đây là ví dụ khu đất dính quy hoạch ở xã Vũ Xá thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Đất có quy hoạch ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Vũ Xá trên bản đồ Google vệ tinh

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang thuộc địa bàn xã Vũ Xá. Khu đất khoanh đỏ chính là khu đất thuộc diện có quy hoạch do có chức năng sử dụng là khu đất trường học. 

Đất có quy hoạch ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất.

Đất có quy hoạch ở xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch và mảnh đất lân cận có quy hoạch đất trường học nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Vũ Xá TẠI ĐÂY.