Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xã Bình Tiến là một trong 9 phường, xã của thị xã Hương Trà. Xã có diện tích 140,02 km², dân số năm 2018 là 5.951 người, mật độ dân số đạt 43 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Trà.

Cụ thể, xã nằm phía nam thị xã Hương Trà; phía đông giáp xã Bình Thành; phía tây giáp huyện Phong Điền; phía nam giáp huyện A Lưới; phía bắc giáp phường Hương Vân và xã Hương Bình.

Địa bàn xã Bình Tiến hiện nay trước đây vốn là hai xã Bình Điền và Hồng Tiến thuộc thị xã Hương Trà. Xã Bình Tiến được chia thành 10 thôn: 1, 2, 3, 4, 5, An Vinh, Đông Hòa, Phú Lợi, Thuận Lộc, Thuận Lợi.

Ngoài ra, từ trung tâm xã tới sân bay Quốc tế Phú Bài cách khoảng 34 km; tới Ga Huế cách khoảng 27 km; tới bệnh viện Trung ương Huế cách khoảng 28 km.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Hồng Tiến trên bản đồ Google vệ tinh.

  Xã Bình Tiến trên bản đồ Google vệ tinh. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Xem thêm quy hoạch đất xã Bình Tiến trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Bình Tiến TẠI ĐÂY.