Đất có quy hoạch ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Xã Hương Bình là một trong 9 phường, xã của thị xã Hương Trà. Xã có diện tích 63,11 km², dân số năm 1999 là 2.136 người, mật độ dân số đạt 34 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Trà.

Cụ thể, phía bắc giáp phường Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ; phía đông giáp phường Hương Hồ; phía nam giáp xã Bình Điền và Bình Thành; phía tây giáp phường Hương Vân và xã Hồng Tiến.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Hương Bình thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Hương Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã Hương Bình được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hương Bình TẠI ĐÂY.