Đất có quy hoạch ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Phường Hương Chữ là một trong 9 phường, xã của thị xã Hương Trà. Phường có diện tích 15,85 km², mật độ dân số đạt 586 người/km². Phường giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền.

Cụ thể, phía đông giáp thành phố Huế; phía tây giáp phường Hương Xuân; phía nam giáp thành phố Huế và xã Hương Bình; phía bắc giáp xã Hương Toàn và phường Hương Xuân.

Trên địa bàn phường hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở phường Hương Chữ thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Phường Hương Chữ trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của phường Hương Chữ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hương Chữ TẠI ĐÂY.