Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Đại Lâm thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 11,64 km².

Xã Đại Lâm có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Xương Lâm, phía Nam giáp xã Lão Hộ, phía Đông giáp xã Thanh Lâm, phía Tây giáp xã Thái Đào. Đại Lâm là một xã cách trung tâm TP Bắc Giang 10 km và cách thủ đô Hà Nội 60 km.

Đại Lâm gồm 8 thôn và 1 tổ dân phố: Thôn Dầu, Hậu, Lải, Tiền, Biếc, Rễu, Trạng, Đại Giáp, Tổ dân phố Đại Lâm.

 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Định hướng phát triển không gian vùng được triển khai theo 2 mô hình cấu trúc: Cấu trúc các trục không gian kinh tế chính, có 6 trục, bao gồm 3 trục dọc theo hướng Bắc - Nam và 3 trục ngang theo hướng Đông - Tây. Cấu trúc phân vùng phát triển, huyện Lạng Giang được xác định phát triển không gian theo 5 tiểu vùng: tiểu vùng kinh tế động lực (trung tâm); tiểu vùng nông lâm công nghiệp (phía Bắc); tiểu vùng đô thị hóa, thương mại dịch vụ (phía Nam); tiểu vùng chuyên canh nông nghiệp (phía Tây)…

Quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng huyện Lạng Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Đại Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Đại Lâm TẠI ĐÂY.