Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủy Sơn là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 3,67 km². Xã Thủy Sơn nằm ở gần trung tâm của huyện Thủy Nguyên, có vị trí ranh giới như sau: Phía đông giáp thị trấn Núi Đèo; phía nam giáp xã Tân Dương; phía tây giáp xã Thiên Hương; phía bắc giáp xã Đông Sơn.

Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Xã Thủy Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Sơn TẠI ĐÂY.