Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thủy Đường có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủy Đường là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,16 km². Xã Thủy Đường nằm ở gần trung tâm của huyện Thủy Nguyên, có vị trí ranh giới như sau: Phía đông giáp xã An Lư; phía nam giáp xã Dương Quan; phía tây giáp thị trấn Núi Đèo và xã Thủy Sơn; phía bắc giáp xã Hòa Bình.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thủy Đường sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

 Xã Thủy Đường trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch giao thông xã Thủy Đường có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Thủy Đường căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

 Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thủy Đường theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.


 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Thủy Đường TẠI ĐÂY.