Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủy Triều là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,65 km². Xã Thủy Triều nằm ở phía đông nam của huyện Thủy Nguyên, có vị trí ranh giới như sau: Phía đông giáp xã Lập Lễ; phía nam giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp xã An Lư; phía bắc giáp xã Ngũ Lão.

Quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều có thể xác định theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này được thể hiện trên hệ thống cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng TP Hải Phòng, được vận hành bởi Sở Xây dựng Hải Phòng. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 Xã Thủy Triều trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo do hệ thống này đang thử nghiệm).

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Thủy Triều TẠI ĐÂY.