Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Trạm Hành là một xã nằm ở phía đông nam TP Đà Lạt với diện tích 54,31 km². Xã có vị trí địa lý như sau: Phía đông và phía nam giáp huyện Đơn Dương; phía tây giáp xã Xuân Trường và huyện Đức Trọng; phía bắc giáp xã Xuân Trường.

Xã có nhiều địa điểm du lịch như: Hàm Vang Đà Lạt; Bảo tàng Trà Long Đỉnh, nhà ga Trạm Hành, khu du lịch hồ Suối Cái,... Hồ Đơn Dương cách trung tâm xã khoảng 9 km.

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt và trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng cách khoảng 28 km (50 phút di chuyển bằng ô tô).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

   Xã Trạm Hành trên bản đồ Google vệ tinh. 

   Quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. 

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Trạm Hành TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.