Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Xã Xuân Trường nằm ở phía đông nam TP Đà Lạt với diện tích 35,64 km².

Xã Xuân Trường có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp xã Trạm Hành và huyện Đơn Dương; phía tây giáp phường 3 và xã Xuân Thọ; phía nam giáp xã Trạm Hành và huyện Đức Trọng; phía bắc giáp xã Xuân Thọ.

Xã Xuân Trường có nhiều địa điểm du lịch như: Đường hầm Hỏa Xa Đà Lạt; vườn hồng nhà tom; thác một dòng; thác da Hiông; đồi chè Cầu Đất; nông trang Xuân Sơn; spring hill,… Hồ Đơn Dương nằm ngay gần địa giới phía đông xã.

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt và trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng cách khoảng 26 km (50 phút di chuyển bằng ô tô).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Trường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

  Xã Xuân Trường trên bản đồ Google vệ tinh.

  Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Trường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. 

  Ký hiệu các loại đường trên bản đồ. 

Xem chi tiết bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Trường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Xuân Trường TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.