Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đà Lạt.

Xã Tà Nung nằm ở phía tây nam TP Đà Lạt với diện tích vào khoảng 45,93 km2. Xã Tà Nung có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp phường 4 và phường 5; phía tây giáp các huyện Lâm Hà và Lạc Dương; phía nam giáp huyện Lâm Hà; phía bắc giáp phường 5.

Xã Tà Nung có nhiều địa điểm du lịch như: Làng hoa Vạn Thành; khu du lịch Sinh thái cao nguyên hoa Đà Lạt,...  Quanh xã có điểm du lịch Đường hầm Điêu Khắc, hồ Tuyền Lâm.

Từ trung tâm xã tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt và trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng cách khoảng 17 km (30 phút di chuyển bằng ô tô).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

 Xã Tà Nung trên bản đồ Google vệ tinh.

 Quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Tà Nung TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.