Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động thời kỳ 2021-2030.

Xã Vĩnh An thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 28,93 km².

Vị trí cụ thể của xã Vĩnh An như sau: Phía đông giáp xã Lệ Viễn và xã Vân Sơn; Phía tây giáp thị trấn An Châu và các xã An Bá, Giáo Liêm; Phía nam giáp thị trấn An Châu và xã An Lạc; Phía bắc giáp xã Phúc Sơn.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, huyện Sơn Động sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động thời kỳ 2021-2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Vĩnh An trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An TẠI ĐÂY.

chọn