Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Vĩnh An thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 28,93 km².

Vị trí cụ thể của xã Vĩnh An như sau: Phía đông giáp xã Lệ Viễn và xã Vân Sơn; Phía tây giáp thị trấn An Châu và các xã An Bá, Giáo Liêm; Phía nam giáp thị trấn An Châu và xã An Lạc; Phía bắc giáp xã Phúc Sơn.

Vĩnh An là một xã của huyện Sơn Động nên quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Vĩnh An trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh An TẠI ĐÂY.