Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Yên Định thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 29,95 km².

Vị trí cụ thể của xã Yên Định như sau: Phía đông giáp xã An Châu; phía tây giáp tỉnh Lục Ngạn; phía nam giáp xã An Bá; phía bắc giáp xã Giáo Liêm.

Yên Định là một xã của huyện Sơn Động nên quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Yên Định trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Yên Định TẠI ĐÂY.