Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á ổn định trong tháng 8/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 3/8, phạm vi lãi suất huy động vốn của ngân hàng Bắc Á không ghi nhận thay đổi mới. Khung lãi suất tiếp tục được ghi nhận trong khoảng 3,9%/năm - 6,9%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn kéo dài từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Bắc Á áp dụng cho khách hàng cá nhân

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố biểu lãi suất mới nhất. Theo ghi nhận, bảng lãi suất ngân hàng Bắc Á tiếp tục được duy trì ổn định trong khoảng 3,9%/năm - 6,9%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: Bac A Bank)

Trong đó, các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 5 tháng hiện đang được triển khai chung một mức lãi suất tiền gửi không đổi là 3,9%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất huy động vốn là 6,4%/năm. 

Mức lãi suất 6,5%/năm hiện đang được áp dụng cho các kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, không đổi so với tháng trước. Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng Bắc Á đang triển khai lãi suất tiết kiệm ổn định là 6,8%/năm.

Đối với những kỳ hạn kéo dài từ 13 tháng đến 36 tháng, khách hàng khi gửi tiền sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng cao nhất là 6,9%/năm. 

Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần hoặc tiền gửi không có kỳ hạn thì ngân hàng Bắc Á tiếp tục triển khai lãi suất tiết kiệm với mức thấp nhất chỉ 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng Bắc Á còn triển khai thêm nhiều hình thức khác như nhận lãi hàng tháng hoặc nhận lãi hàng quý. Phạm vi lãi suất ngân hàng Bắc Á được ấn định cho từng hình thức nhận lãi cụ thể như sau: Nhận lãi hàng quý (6,1%/năm - 6,75%/năm) và nhận lãi hàng tháng (3,8%/năm - 6,7%/năm). 

Kỳ hạn

Có hiệu lực từ ngày 26/5/2022

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0.20

01 tuần

-

-

0.20

02 tuần

-

-

0.20

03 tuần

-

-

0.20

01 tháng

-

-

3.90

02 tháng

3.80

-

3.90

03 tháng

3.80

-

3.90

04 tháng

3.80

-

3.90

05 tháng

3.80

-

3.90

06 tháng

6.15

6.20

6.35

07 tháng

6.15

-

6.35

08 tháng

6.20

-

6.40

09 tháng

6.20

6.25

6.40

10 tháng

6.30

-

6.50

11 tháng

6.30

-

6.50

12 tháng

6.60

6.65

6.80

13 tháng

6.70

-

6.90

15 tháng

6.70

6.75

6.90

18 tháng

6.70

6.75

6.90

24 tháng

6.70

6.75

6.90

36 tháng

6.70

6.75

6.90

Nguồn: Bac A Bank

chọn
Ông chủ 2 khu công nghiệp ở Bắc Giang mở rộng địa bàn xuống Hà Nội, chuẩn bị làm dự án hơn 700 tỷ tại Gia Lâm
Dự kiến vào quý I/2024, CCN Phú Thị giai đoạn 2 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) sẽ được khởi công. Chủ dự án này là một thành viên của hệ sinh thái Fuji - nhóm doanh nghiệp đang sở hữu KCN Việt Hàn và KCN Song Khê - Nội Hoàng tại Bắc Giang.