Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9: Giảm nhẹ tại một số kì hạn

Theo khảo sát vào đầu tháng 9, Lãi suất ngân hàng Vietcombank có một số thay đổi theo hướng giảm tại một số kì hạn. Theo đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất vẫn được duy trì ở mức 6,1%/năm áp dụng tại kì hạn 24 tháng.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) mới đây đã cập nhật biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất. Khảo sát vào ngày 1/9, biểu lãi suất tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn dành cho khách hàng cá nhân dao động trong phạm vi từ 3,5% đến 6,1%/năm, áp dụng tại các kì hạn từ 1 - 36 tháng.

Vietcombank đã có điều chỉnh hạ lãi suất từ 0,1 - 0,2 điểm % tại các kì hạn 1 - 3 tháng và kì hạn 9 tháng. Các kì hạn còn lại được giữ nguyên lãi suất so với khảo sát từ đầu tháng 8.

Trong đó, lãi suất ngân hàng Vietcombank tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng hạ 0,2%/năm xuống mức 3,5%/năm. Tiền gửi tại kì hạn 3 tháng được niêm yết là 3,8%/năm, giảm 0,2%/năm so với tháng trước.

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn 6 tháng được hưởng lãi suất 4,4%/năm, không đổi so với tháng trước.

Lãi suất tiền gửi tại kì hạn 9 tháng tiếp tục được điều chỉnh hạ 0,1 điểm %, từ 4,6%/năm xuống còn 4,5%/năm.

Từ kì hạn 12 tháng trở đi, Vietcombank giữ nguyên lãi suất ngân hàng giống với tháng trước. Theo đó lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng là 6%/năm; kì hạn 24 tháng hưởng lãi suất 6,1%/năm và kì hạn 36 tháng được niêm yết lãi suất 5,8%/năm.

Có thể thấy lãi suất huy động cao nhất đang được ngân hàng áp dụng là 6,1%/năm khi khách hàng gửi tiền tại kì hạn 24 tháng.

Vietcombank cũng triển khai các kì hạn gửi ngắn 7 ngày và 14 ngày với lãi suất huy động được duy trì ở mức 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kì hạn được ấn định ở mức 0,1%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 9/2020

Kì hạn

VND

EUR

USD

Không kì hạn

0,10%

0%

0,00%

7 ngày

0,20%

0%

0%

14 ngày

0,20%

0%

0%

1 tháng

3,50%

0%

0%

2 tháng

3,50%

0%

0,00%

3 tháng

3,80%

0%

0,00%

6 tháng

4,40%

0,00%

0,00%

9 tháng

4,50%

0%

0,00%

12 tháng

6,00%

0%

0,00%

24 tháng

6,10%

0,00%

0,00%

36 tháng

5,80%

0%

0,00%

Nguồn: Vietcombank 

Lãi suất tiền gửi huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 9 cũng có nhiều thay đổi so với khảo sát hồi đầu tháng trước. Biểu lãi suất tiền gửi có kì hạn giảm từ 0,2 - 0,3 điểm %, dao động ở mức 3,5% - 5,3%/năm tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại kì hạn từ 1 đến 6 tháng được điều chỉnh hạ 0,2%/năm. Trong đó, kì hạn 1 tháng và 2 tháng hưởng lãi suất 3,5%/năm; kì hạn 3 tháng hưởng lãi suất 3,8%/năm, kì hạn 6 tháng niêm yết lãi suất 4,2%/năm. 

Tại kì hạn 9 tháng, lãi suất hạ 0,3 điểm %, ấn định tại 4,3%/năm.

Từ kì hạn 12 tháng đến 26 tháng, lãi suất tiền gửi được niêm yết chung ở mức 5,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất tiền gửi không kì hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp là 0,2%/năm, cao hơn so với khách hàng cá nhân 0,1 điểm %.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp 

Kì hạn

VND

EUR

USD

Tiền gửi thanh toán

Không kì hạn

0,20%

0,00%

0,00%

Tiền gửi có kì hạn

1 tháng

3,50%

0,00%

0,00%

2 tháng

3,50%

0,00%

0,00%

3 tháng

3,80%

0,00%

0,00%

6 tháng

4,20%

0%

0%

9 tháng

4,30%

0%

0%

12 tháng

5,30%

0%

0%

24 tháng

5,30%

0%

0%

36 tháng

5,30%

0%

0%

Nguồn: Vietcombank 

Lãi suất ngân hàng Vietcombank trên đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.


chọn
ĐHĐCĐ FLC: Lộ diện ba ứng viên hội đồng quản trị FLC, một người đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Sáng nay, FLC đã tổ chức kỳ họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường để thông qua các vấn đề miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên trong Ban lãnh đạo công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.