Bình Dương chỉ đạo ngăn chặn thông đồng, móc nối, lợi ích nhóm trong đấu giá

Tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan đề cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, yêu cầu ngăn chặn việc thông đồng, móc nối lợi ích nhóm trong hoạt động đấu giá tài sản giữa công ty mẹ và công ty con, lợi dụng đấu giá đất để trục lợi, gây mất ổn định thị trường

UBND tỉnh Bình Dương mới đây có công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương về việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ thị, công văn của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Trong thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị tăng cường vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản đấu giá trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá, giám sát quá trình bán hồ sơ, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá tài sản… bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Bình Dương ngăn chặn tình trạng thông đồng, lợi ích nhóm trong đấu giá tài sản. (Ảnh minh họa: binhduong.gov.vn).

Các đơn vị phải thẩm tra, đánh giá các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư.

Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như các doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng do một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối.

Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, tài sản công có giá trị lớn với vị trí thuận lợi, tiềm năng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chấn chỉnh toàn bộ công việc liên quan đến đấu giá đất, bất động sản trên địa bàn tỉnh, tham mưu việc xác định giá khởi điểm, tăng cường thanh tra giám sát hoạt động đấu giá.

Tỉnh Bình Dương giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan giám sát tổ chức đấu giá ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, chỉ đạo công an địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, xử lý các hành vi lợi dụng, vi phạm pháp luật trong đấu giá, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất, gât mất ổn định thị trường.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay tín dụng của các tổ chức tính dụng để tham gia đâu giá quyền sử dụng đất, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cho vay vốn tín dụng.

chọn
Chuyển động mới tại dự án đầu tay của Din Capital
Năm 2022, doanh nghiệp chuyên sản xuất bê tông Din Capital đã lên kế hoạch lấn sân sang bất động sản, và Danang Landmark là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn đó. Theo tính toán của Din Capital, toà tháp đôi ven sông Hàn có thể đạt ngưỡng doanh thu trên 10.000 tỷ đồng.