Bình Dương sẽ thu hồi 3.870 ha đất cho 27 dự án bất động sản tại Bàu Bàng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bàu Bàng, địa phương sẽ thu hồi hơn 3.870 ha đất để làm 27 dự án bất động sản.

 Huyện Bàu Bàng, Bình Dương (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Bàu Bàng)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bàu Bàng. Theo đó, trong năm 2022, địa phương sẽ thu hồi 3.873 ha để làm 27 dự án bất động sản.

Các dự án này bao gồm khu công nghiệp Lai Hưng (600 ha, xã Tân Hưng); khu công nghiệp Cây Trường (700 ha, xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên); khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (892 ha, xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên).

Khu dân cư khoa học công nghệ 1 (480 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên, xã Cây Trường II và Trừ Văn Thố); Khu dân cư khoa học công nghệ 2 (397 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên); Khu dân cư khoa học công nghệ 3 (222 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên và xã Trừ Văn Thố).

Khu dân cư ấp Bà Tứ 1 (76 ha; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, xã Cây Trường II); khu dân cư ấp Bà Tứ 2 (83 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, xã Cây Trường II); khu dân cư ấp Bà Tứ 3 (60 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, xã Cây Trường II).

Khu nhà ở Hoàng Khôi - Lai Hưng (5,2 ha, công ty TNHH Đầu tư Dự án Bất động sản Hoàng Khôi, xã Lai Hưng); khu nhà ở Thuận Phát 2 (20 ha, xã Long Nguyên); khu nhà ở M&C Long Nguyên (46 ha, CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, xã Long Nguyên).

Khu nhà ở Ngọc Tiến Thành (4,6 ha, công ty TNHH Ngọc Tiến Thành Land, thị trấn Lai Uyên); khu nhà ở Quang Khải (11 ha, CTCP Địa ốc Quang Khải, thị trấn Lai Uyên); khu nhà ở Vĩnh Lợi (25 ha, công ty TNHH Đầu tư BĐS Vĩnh Lợi, thị trấn Lai Uyên); Khu dân cư Đồng Sổ, khu 1 là 36 ha; khu 2 là 21 ha ( 56 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên).

Khu dân cư và chung cư Đại Phước Lộc (12 ha, công ty TNHH Bất động sản Đại Phước Lộc, thị trấn Lai Uyên); Khu nhà ở Thăng Long (22 ha, công ty TNHH TM DV XD PT Địa ốc Thuận Phát Land, xã Trừ Văn Thố); khu nhà ở Hoàng Cát Center (7,4 ha, thị trấn Lai Uyên).

Khu nhà ở M&C Lai Hưng (6,2 ha, CTCP Vật liệu Xây dựng Bình Dương, xã Lai Hưng); khu nhà ở Thắng Lợi Land (4 ha, công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Thắng Lợi Land, xã Long Nguyên); khu dân cư 5A (38 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên).

Khu dân cư 5B (31 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên); khu dân cư 5C (0,2 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên); khu dân cư 5D (45 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên); khu dân cư 5F (10 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, thị trấn Lai Uyên); khu dân cư Lai Hưng (19 ha, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP, xã Lai Hưng).

chọn
Cần Thơ dự kiến nâng cấp quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ vào đầu 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (Km00 - Km07) đi qua hai quận của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, khởi công vào quý I/2025.