Tags

Kế hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng

Tìm theo ngày
Kế hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng mới nhất

Kế hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng mới nhất

Thông tin Kế hoạch sử dụng đất Huyện Bàu Bàng sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 1 thị trấn và 6 xã. Cụ thể:

Gồm, 1 thị trấn: Kế hoạch sử dụng đất ở thị trấn Lai Uyên.

Tại 6 xã: Kế hoạch sử dụng đất ở xã Cây Trường II, Hưng Hòa, Lai Hưng, Long Nguyên, Tân Hưng, Trừ Văn Thố.

Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất Huyện Bàu Bàng cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin kế hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo kế hoạch.

- Sơ đồ khu đất.

- Hình ảnh mô tả khu đất.

- Thông tin thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất.

- Thông tin các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất.