Bộ TN&MT: Việc giao đất khu du lịch Tam Chúc thiếu cơ sở tính tiền thuê đất

Theo Bộ TN&MT, trong việc giao đất xây chùa Bái Đính của UBND tỉnh Ninh Bình đã không thể hiện chế độ sử dụng đất, không thể hiện mục đích sử dụng từng loại đất theo qui định, tỉnh Hà Nam giao đất khu du lịch Tam Chúc thiếu cơ sở tính tiền thuê đất.

Bộ TN&MT vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) về vấn đề giao đất xây chùa ở Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên...

Việc giao đất không thể hiện chế độ sử dụng đất

Cụ thể, đối với chùa Bái Đính tại tỉnh Ninh Bình, Bộ TN&MT cho hay chùa Bái Đính mới được xây dựng bên cạnh khu vực chùa cổ Bái Đính trên núi Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Khu núi chùa Bái Đính có qui mô 1.005,3 ha, nằm trong qui hoạch tổng thể Khu du lịch Tràng An. Khu núi chùa Bái Đính mới đã được thể hiện trong qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được tiếp tục thể hiện trong qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (phê duyệt năm 2014) và trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các cấp tỉnh, huyện (được phê duyệt trong năm 2017). 

dulichbaidinh51

Khu vực chùa Bái Đính. (Ảnh: Ngày Nay).

Khu núi chùa Bái Đính thuộc qui hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2003 và quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Tràng An đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2004 có qui mô 1.566 ha, và điều chỉnh năm 2005 có qui mô 1.961 ha. Trong đó, khu vực núi chùa Bái Đính có diện tích 1.005,3 ha. 

Về công tác giao đất, theo Bộ TN&MT, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao đất cho ba cơ quan gồm: Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 495,3 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính; Ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An 18,6 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính và UBND huyện Gia Viễn 4,3 ha để mở rộng khu dân cư hiện hữu. 

Bộ TN&MT cho hay việc giao đất cho ba đơn vị như trên để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao đất để quản lí hay giao đất để sử dụng; không thể hiện chế độ sử dụng đất (giao có thu tiền hay không thu tiền, hay thuê đất, không xác định thời hạn sử dụng đất); không thể hiện mục đích sử dụng từng loại đất theo qui định của Luật đất đai nên chưa đủ cơ ở để xác định diện tích phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, căn cứ để xác định giá đất. 

Các quyết định giao đất của tỉnh Hà Nam còn chưa rõ ràng

Đối với chùa Tam Chúc tại tỉnh Hà Nam, Bộ TN&MT cho hay Chùa Tam Chúc mới được xây dựng bên cạnh chùa cổ Tam Chúc, thuộc qui hoạch Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (qui mô diện tích khoảng 4.000 ha). 

ve-dep-ky-vi-chua-tam-chuc-2

Khung cảnh chùa Tam Chúc. (Ảnh: Báo Du lịch).

Theo Bộ này, Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đã có quy hoạch tổng thể được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt qui mô 2.042,39 ha; được điều chỉnh  năm 2012  có qui mô 5.100 ha và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui mô 4.000 ha, gồm nhiều khu chức năng, trong đó Khu văn hóa tâm linh Tam Chúc có diện tích 1.205 ha. 

Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc đã được thể hiện trong qui hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh, huyện ở các giai đoạn (2006-2010 và 2011 - 2020). Từ năm 2007, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, với diện tích là 2.042.39 ha, chủ đầu tư là Sở Thương Mại - Du lịch. 

Đến năm 2008, UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận cho Doanh nghiệp Xây dựng Xuân trường thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc, với diện tích là 2.042.39 ha. 

Về việc giao đất, cho thuê đất, trong khoảng 2006 - 2009, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành 4 Quyết định thu hồi đất và giao cho Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để phát triển Khu du lịch Tam Chúc, với tổng diện tích là 815,1 ha. 

Trong khoảng 2008 - 2011, UBND tỉnh Hà Nam ban hành hai Quyết định thu hồi đất đã giao cho Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và giao toàn bộ diện tích 815,1 ha nói trên cho Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc theo dự án được duyệt.

Theo Bộ TN&MT, các quyết định giao đất của tỉnh Hà Nam còn chưa rõ ràng về nội dung, mục đích sử dụng chỉ thể hiện "đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc" mà không thể hiện loại đất cụ thể theo qui định; chưa xác định được mục đích sử dụng đất cụ thể trong từng quyết định (do tại thời điểm giao đất chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng) là không thống nhất và thiếu cơ sở để tính tiền thuê đất (nếu trong phạm vi đất cho thuê có cả các công trình tôn giáo tín ngưỡng và trong phạm vi đất giao quản lí không thu tiền có cả công trình cho mục đích kinh doanh thương mại).

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (ATK) Định Hóa ở Thái Nguyên, đây là dự án có qui mô sử dụng đất của là 19,9 ha, trong đó thuộc xã Vạn Thọ - huyện Đại Từ là 18,0 ha; thuộc xã Phúc Tân, TX Phổ Yên là 1,9 ha. Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc phù hợp chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Bộ TN&MT, đến nay, UBND tỉnh Thái Nguyên chưa giao đất cho doanh nghiệp, do hiện nay doanh nghiệp đang hoàn thiện thiết kế dự án theo quy hoạch được duyệt, chưa có hồ sơ xin thuê đất theo quy định.


chọn