Cá chết hàng loạt do bị ảnh hưởng từ dự án mở rộng hầm Hải Vân?

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, quá trình thi công Dự án mở rộng hầm Hải Vân có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của vùng đầm Lăng Cô.

Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa xác định nguyên nhân ban đầu cá nuôi lồng của người dân ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc bị chết hàng loạt trong thời gian qua do chỉ số PH trong nước cao hơn so với bình thường.

ca chet hang loat do bi anh huong tu du an mo rong ham hai van

Hầu hết cá nuôi lồng ở đầm Lăng Cô, tỉnh TT Huế bị chết có giá trị cao

Kết quả khảo sát, lấy mẫu nước phân tích ở khu vực nuôi cá lồng của các hộ dân và khu vực đầm gần công trình thi công hầm đường bộ Hải Vân, thuộc Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân cho thấy,

chỉ số pH đo được dao động từ 8,9 đến 9,1, cao hơn quy chuẩn về chất lượng nước biển từ 6,5 đến 8,5 dẫn đến cá nuôi bị chết.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, quá trình thi công Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của vùng đầm Lăng Cô.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ban Quản lý Dự án hầm đường bộ Hải Vân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công như cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; đảm bảo chất thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

“Các mẫu đo nhanh PH vượt hơn quy chuẩn cho phép của nước biển ven bờ. Chúng tôi thấy liên quan đến nước thải của Dự án khoan hầm Hải Vân, bởi vì PH cao gần với bột đá, nước thải từ công nghệ khoan đá.

Tuy nhiên, đây là mới kết quả bước đầu thôi, cơ quan quản lý đã báo cáo cho UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư có những giải pháp theo dõi. Nếu đúng bản chất như vậy thì phải có giải pháp hỗ trợ cùng với dân để giải quyết sự cố” - ông Nguyễn Việt Hùng thông tin.

chọn