Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên

Trường Quân sự tỉnh Điện Biên hiện tiến hành cách li 95 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tạo điều kiện tối đa để công tác cách li tập trung phòng chống dịch COVID-19 được thuận tiện, giúp công dân an tâm thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 1.

Khu cách li trường Quân sự tỉnh Điện Biên hiện có 95 công dân từ nước ngoài trở về được cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 2.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên kiểm tra khẩu phần ăn của những người trong khu cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 3.

Cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên chuẩn bị suất ăn cho người được cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 4.

Các suất cơm được đưa vào cho người dân tại khu cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 5.

Cán bộ y tế chuyển các suất cơm cho người dân tại khu cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 6.

Các suất cơm được người dân đến nhận và mang về các phòng.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 7.

Những người trong khu cách li thường mang cơm đến ăn cùng nhau, tạo không khí vui vẻ, thoải mái.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 8.

Khẩu phần ăn một bữa của mỗi người tại khu cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 9.

Tâm trạng vui vẻ, thoải mái của những người trong khu cách li.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 10.

Những thông tin về dịch bệnh luôn được người dân đang cách li theo dõi qua mạng internet hoặc báo chí.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 11.

Hai người trong khu cách li theo dõi tình hình dịch bệnh qua điện thoại được kết nối internet.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 12.

Một người trong khu cách li gọi điện thoại cho người thân thông báo tình hình sức khỏe.

Cận cảnh cuộc sống bên trong khu cách li ở Điện Biên - Ảnh 13.

Nhân viên y tế phun hóa chất khử trùng tại khu cách li.


chọn