Cận cảnh đoạn Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy đang giải phóng mặt bằng

Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 và hiện đang giải phóng mặt bằng.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 13/1/2016. 

 Dự án có chiều dài đoạn tuyến khoảng 420 m. Diện tích thu hồi đất là 21.459,7 m2/335 phương án của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trong đó dự kiến phải bố trí tái định cư 242 căn hộ tại nhà N01 lô đất D17 khu đô thị mới Cầu Giấy.  

 Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.456,711 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Từ tháng 8/2016, UBND quận Cầu Giấy đã thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án, ban hành thông báo thu hồi đất đến từng tổ chức, hộ gia đình; tổ chức họp dân, công khai dự án, cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

 Đồng thời, thực hiện điều tra đo đạc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất; lập, công khai, tổ chức lấy ý kiến và phê duyệt phương án theo các quy định hiện hành. 

Đến thời điểm hiện tại, dự án đường Vành đai 2,5 này đã giải phóng mặt bằng được một số hộ dân.

Trong đó, khu vực tiếp giáp khu đô thị mới Dịch Vọng đã có mặt bằng, hiện đang là nơi trông giữ xe.

Hiện, đoạn tuyến vành đai này mới chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư đến khu đô thị mới Dịch Vọng. Đoạn ngắn còn lại nối vào đường Dương Đình Nghệ chưa được phê duyệt.

Đoạn tuyến này có một phần đi qua khu  vực nghĩa trang gần tòa nhà Hà Đô.

Từ năm 2020, dự án đường này đã bắt đầu GPMB. Đến hiện tại, việc GPMB vẫn chưa hoàn tất.

Nhiều khu vực được giải phóng mặt bằng được tận dụng làm nơi để vật liệu xây dựng.

Hoặc đậu xe ô tô.

Trong đó, khu vực tiếp giáp khu đô thị mới Dịch Vọng đã có mặt bằng được tận dụng để đậu xe ô tô.