Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng VIB tháng 8: Cao nhất là 6,8%/năm

Khảo sát đầu tháng 8, lãi suất ngân hàng VIB vẫn được giữ nguyên so với tháng trước. Biểu lãi suất giao động từ 3,95% đến 6,8%/năm cho các kì hạn 1 - 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng VIB tháng 8/2020: Cao nhất là 6,8%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Nguồn: VIB)

Khảo sát ngày 3/8, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) không có sự thay đổi so với đầu tháng trước. Khung lãi suất giao động trong phạm vi từ 3,95% đến 6,8%/năm áp dụng tùy thuộc vào số tiền gửi, kì hạn từ 1 - 36 tháng.

Cụ thể, khi gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn từ 1 đến 5 tháng, khách hàng sẽ được hưởng chung lãi suất tiền gửi là 3,95%/năm, không phân biệt số tiền gửi.

Lãi suất ngân hàng VIB tại kì hạn 6 tháng là 6%/năm, áp dụng chung cho tất cả các khoản tiền gửi.

Từ kì hạn 7 tháng trở đi, VIB áp dụng mức lãi suất riêng cho mỗi khung tiền gửi khác nhau.

Theo đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng là 5,9%/năm khi khách hàng có khoản tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng; lãi suất 6%/năm khi gửi khoản tiền từ 100 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; khoản tiền gửi 1 tỉ đến dưới 5 tỉ đồng và từ 5 tỉ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất cao hơn là 6,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 12 và 13 tháng được áp dụng chung mức 6,69%/năm áp dụng với khoản tiền gửi mới từ 500 tỉ VND trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016.

Khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 15 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 6,1% - 6,3%/năm; kì hạn 18 tháng hưởng lãi suất 6,3% - 6,5%/năm tùy thuộc vào số tiền gửi.

Tại hai kì hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng, VIB áp dụng cùng mức lãi suất 6,6% - 6,8%/năm. Mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại VIB hiện tại đang là 6,8%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1 tỉ trở lên trong kì hạn 24 hoặc 36 tháng.

Đối với kì hạn ngắn dưới 1 tháng và tiền gửi không kì hạn, ngân hàng áp dụng mức lãi suất là 0,2%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng VIB niêm yết tại quầy cho tiền gửi có kì hạn tháng 8/2020

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

6 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

2 tháng

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

3, 4, 5 tháng

3,95%

3,95%

3,95%

3,95%

7 tháng

5,90%

6,00%

6,10%

6,10%

8 tháng

5,90%

6,00%

6,10%

6,10%

9 tháng

5,90%

6,00%

6,10%

6,10%

10 tháng

5,90%

6,00%

6,10%

6,10%

11 tháng

5,90%

6,00%

6,10%

6,10%

12, 13 tháng

6,69%

6,69%

6,69%

6,69%

15 tháng

6,10%

6,20%

6,30%

6,30%

18 tháng

6,30%

6,40%

6,50%

6,50%

24 tháng

6,60%

6,70%

6,80%

6,80%

36 tháng

6,60%

6,70%

6,80%

6,80%

Nguồn: VIB

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm có kì hạn tại quầy, VIB cũng triển khai đa dạng các hình thức khác như gửi tiền lĩnh lãi linh hoạt, gửi tiền rút gốc linh hoạt, tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm mục tiêu….

Đặc biệt, hình thức gửi tiền tiết kiệm trực tuyến tại VIB được nhiều khách hàng lựa chọn bởi có lãi suất ưu đãi cao hơn từ 0,1 - 0,25 điểm % so với biểu lãi suất niêm yết tại quầy.

Biểu lãi tiết kiệm trực tuyến ngân hàng VIB 3/8/2020

 

Từ 10 triệu đến dưới 100 triệu

Từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ

Từ 5 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

4,10%

4,10%

4,10%

4,10%

6 tháng

6,10%

6,10%

6,10%

6,10%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

2 tháng

4,10%

4,10%

4,10%

4,10%

3, 4, 5 tháng

4,20%

4,20%

4,20%

4,20%

7 tháng

6,00%

6,10%

6,20%

6,20%

8 tháng

6,00%

6,10%

6,20%

6,20%

9 tháng

6,00%

6,10%

6,20%

6,20%

10 tháng

6,00%

6,10%

6,20%

6,20%

11 tháng

6,00%

6,10%

6,20%

6,20%

15 tháng

6,20%

6,30%

6,40%

6,40%

18 tháng

6,40%

6,50%

6,60%

6,60%

24 tháng

6,70%

6,80%

6,90%

6,90%

36 tháng

6,70%

6,80%

6,90%

6,90%

Nguồn: VIB

chọn
Bức tranh tương phản về nguồn cung giữa thị trường H&#224; Nội v&#224; TP HCM trong th&#225;ng 8
Tháng 8, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận khoảng 1.200 sản phẩm mới, tăng 60% so với tháng 7. Ở chiều ngược lại, thị trường TP HCM và các tỉnh lân cận có 900 sản phẩm mới cung cấp ra thị trường, giảm 70%.