Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất trong tháng 2/2022

Trong tháng 2, biểu lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank vẫn được duy trì trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

So với tháng trước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) không có sự thay đổi mới đối với khung lãi suất áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất trong tháng 2/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)

Cụ thể như sau, các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng, khung lãi suất tiết kiệm tiếp tục được áp dụng trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm.

Những khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng chung mức là 3,1%/năm. Tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ tiếp tục được ấn định ở mức 3,4%/năm. 

Những khoản tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Agribank không đổi là 4%/năm. Đối với kỳ hạn 12 - 24 tháng, lãi suất tiền gửi tiếp tục được giữ nguyên ở mức là 5,5%/năm. 

Những khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán vẫn sẽ có lãi suất huy động ở mức 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Agribank cũng không có thay đổi mới. Bảng lãi suất vẫn được triển khai từ 3%/năm đến 4,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. 

Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng vẫn tiếp tục được triển khai chung ở mức 3%/năm. 

Đối với các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, khách hàng doanh nghiệp đều sẽ được hưởng chung lãi suất là 3,3%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 - 11 tháng, ngân hàng Agribank sẽ tiếp tục duy trì chung lãi suất là 3,7%/năm, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi. 

Tại thời điểm khảo sát, mức lãi suất cao nhất được huy động cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 4,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Riêng các khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán đều sẽ được áp dụng chung lãi suất ngân hàng là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn
Dự kiến quy hoạch mới 5 cây cầu kết nối Đồng Nai - Bình Dương
5 cây cầu mới kết nối Đồng Nai - Bình Dương gồm cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân; cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân Ba - Bửu Long.