Cập nhật lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 12/2022

Hiện, khách hàng khi lựa chọn gửi tiết kiệm tại quầy tại ngân hàng Standard Chartered sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 1,45 - 3,7%/năm. Khung lãi suất này được niêm yết cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Trong lần niêm yết mới nhất, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) đã huy động lãi suất tiền gửi tại quầy vào khoảng 1,45 - 3,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Chi tiết hơn, lãi suất tiết kiệm dành cho ba kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 2,3%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng đang được ngân hàng triển khai với lãi suất tròn 3%/năm. Nhỉnh hơn là kỳ hạn 9 tháng với mức 3,15%/năm; kỳ hạn 12 tháng với 3,5%/năm và kỳ hạn 17 tháng với 3,55%/năm.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng tại ngân hàng Standard Chartered sẽ được nhận lãi suất tương ứng là 3,6%/năm, 3,65%/năm và 3,67%/năm.

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được huy động đối với tiền gửi tại quầy là 3,7%/năm, dành cho kỳ hạn dài nhất là 36 tháng.

Ảnh: Standard Chartered

Đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Standard Chartered đang quy định cùng mức lãi suất là 0% cho các khách hàng có nhu cầu. 

Trong trường hợp chọn gửi tiền với kỳ hạn ngày lẻ, lãi suất mà khách hàng được hưởng sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy.

 

Nguồn: Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Xét đến các khoản tiền gửi trực tuyến, lãi suất ngân hàng Standard Chartered hiện dao động trong khoảng 1,45 - 4%/năm.

Qua so sánh có thể thấy, lãi suất các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đang tương đồng với mức của các kỳ hạn tương ứng tại quầy, lần lượt là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 2,3%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn còn lại thuộc phương thức này có lãi suất ngân hàng cao hơn 0,1 - 0,5 điểm %.

Cụ thể: kỳ hạn 6 tháng là 3,1%/năm; 9 tháng là 3,25%/năm; 12 tháng là 4%/năm; 17 tháng là 3,72%/năm; 18 tháng là 3,73%/năm; 24 tháng là 3,75%/năm; 30 tháng là 3,77%/năm; và 36 tháng là 3,8%/năm.

Nguồn: Standard Chartered

chọn
Nhiều vùng nông thôn sắp lên đô thị ở Thái Nguyên
Theo quy hoạch, Thái Nguyên sắp có nhiều vùng nông thôn lên đô thị, nhiều xã sẽ lên thị trấn, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình tương lai sẽ lên thị xã...