Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 1/2023

Lãi suất tại quầy đang được ngân hàng Standard Chartered triển khai trong khoảng 1,45 - 3,7%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng. Mức lãi suất cao nhất hiện là 4%/năm được áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Trong tháng 1/2023, lãi suất tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 1 - 36 tháng, được Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) huy động trong khoảng 1,45 - 3,7%/năm.

Cụ thể, ngân hàng đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 2,3%/năm dành cho ba kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đang được hưởng mức lãi suất lần lượt là 3%/năm và 3,15%/năm; kỳ hạn 12 tháng với 3,5%/năm và kỳ hạn 17 tháng với 3,55%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng đang được huy động với lãi suất tương ứng là 3,6%/năm, 3,65%/năm và 3,67%/năm. Hiện, kỳ hạn 36 tháng đang có mức lãi suất cao nhất với 3,7%/năm.

Ảnh: Standard Chartered

Trường hợp có nhu cầu gửi tiền ngắn ngày trong 1 tuần và 2 tuần,  khách hàng sẽ được hưởng cùng mức là 0% - không có thay đổi so với tháng trước.

Đối với các kỳ hạn ngày lẻ, ngân hàng hiện không quy định một mức cụ thể mà sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng với nhân viên giao dịch tại quầy. 

Nguồn: Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho các khoản tiền gửi trực tuyến được ghi nhận trong khoảng 1,45 - 4%/năm trong tháng 1 này.

Cụ thể, ba kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đang có cùng mức lãi suất với kỳ hạn tương ứng thuộc hình thức gửi tiền tại quầy, tương ứng là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 2,3%/năm.

Với các kỳ hạn tiền gửi còn lại, lãi suất ngân hàng hiện cao hơn 0,1 - 0,5 điểm % so với mức được triển khai tại quầy. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 4%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. 

Nguồn: Standard Chartered

chọn