Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 2/2023

Ngân hàng Standard Chartered tiếp tục triển khai tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 - 36 tháng với lãi suất vào khoảng 1,45 - 3,7%/năm. Khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ nhận mức lãi suất cao hơn ở một vài kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Ghi nhận vào ngày 2/2 cho thấy, lãi suất tiền gửi tại quầy đang được Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) niêm yết trong khoảng 1,45 - 3,7%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Các kỳ hạn đầu gồm 1 tháng, 2 tháng và tháng hiện có lãi suất khá thấp, lần lượt là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 2,3%/năm.

Ngân hàng đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm 3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 3,15%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Kế đến là hai kỳ hạn 12 tháng và 17 tháng với mức lãi suất tương ứng là 3,5%/năm và 3,55%/năm.

Ảnh: Standard Chartered

Khách hàng có tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 30 tháng sẽ được nhận lãi suất lần lượt như sau: 3,6%/năm, 3,65%/năm và 3,67%/năm.

Mức lãi suất cao nhất đang được niêm yết cho tiền gửi tại quầy là 3,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng.

Trường hợp có nhu cầu gửi tiền ngắn ngày trong 1 tuần và 2 tuần,  khách hàng sẽ được hưởng cùng mức là 0% - không có thay đổi so với tháng trước.

Đối với các kỳ hạn ngày lẻ, ngân hàng hiện không quy định một mức cụ thể mà sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng với nhân viên giao dịch tại quầy.

 

Nguồn: Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Sang tháng 2, lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho các khoản tiền gửi trực tuyến cũng ổn định trong khoảng 1,45 - 4%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Có thể thấy, lãi suất các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đang tương đồng với mức của các kỳ hạn tương ứng tại quầy, lần lượt là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 2,3%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn còn lại thuộc phương thức này có lãi suất ngân hàng cao hơn: 6 tháng là 3,1%/năm; 9 tháng là 3,25%/năm; 12 tháng là 4%/năm; 17 tháng là 3,72%/năm; 18 tháng là 3,73%/năm; 24 tháng là 3,75%/năm; 30 tháng là 3,77%/năm; và 36 tháng là 3,8%/năm.

Nguồn: Standard Chartered

chọn