Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất trong tháng 1/2022

Tại thời điểm khảo sát 3/1, ngân hàng Vietinbank vẫn duy trì ổn định biểu lãi suất cũ. Khung lãi suất được ấn định cho phân khúc khách hàng cá nhân là 3,1%/năm - 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Khung lãi suất của tháng trước vẫn tiếp tục được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai trong tháng này, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất trong tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Đối với khách hàng cá nhân, biểu lãi suất từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm được ấn định tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3,1%/năm. Tại các kỳ hạn 3 tháng - dưới 6 tháng, ngân hàng tiếp tục triển khai lãi suất tiết kiệm cùng một mức là 3,4%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Vietinbank được ấn định cho các khoản tiền gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 4%/năm. Hiện tại, 5,6%/năm đang là mức lãi suất cao nhất áp dụng cho phân khúc khách hàng với kỳ hạn trên 12 tháng.

Trong trường hợp, khách hàng cá nhân gửi tiền tại ngân hàng không kỳ hạn thì sẽ chỉ được hưởng lãi suất ở mức 0,1%/năm. Với các khoản tiền tiết kiệm gửi dưới 1 tháng thì lãi suất được ấn định là 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Khung lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên so với tháng trước. Ngân hàng Vietinbank vẫn duy trì biểu lãi suất từ 3%/năm đến 4,9%/năm, tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến hơn 36 tháng. 

Theo đó, lãi suất tiền gửi được ấn định cho kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 3%/năm. Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 3 tháng - dưới 6 tháng sẽ được hưởng chung một mức là 3,3%/năm. 

Đối với trường hợp, các khoản tiền có kỳ hạn 6 tháng - dưới 12 tháng được ngân hàng Vietinbank huy động chung lãi suất 3,7%/năm. Hiện tại, lãi suất ngân hàng cao nhất được áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp vẫn là 4,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 12 tháng. 

Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng hoặc không kỳ hạn thì vẫn chỉ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.