Cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank tháng 6/2021

Lãi suất ngân hàng Vietcombank trong tháng này được giữ nguyên tại sản phẩm tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên tiền gửi qua kênh online được điều chỉnh tăng so với tháng trước.
Cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục giữ nguyên hai biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy dành cho hai đối tượng khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Vietcombank sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, trả lãi vào cuối kỳ.

Trong đó, khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất không đổi 2,9%/năm. Ngân hàng tiếp tục ấn định lãi suất 3,2%/năm cho các khoản tiết kiệm gửi tại kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất ngân hàng triển khai tại hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được niêm yết lần lượt là 3,8%/năm và 3,9%/năm.

Khánh hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng nhận lãi suất tiết kiệm là 5,5%/năm. Vietcombank tiếp tục huy động vốn với lãi suất 5,4%/năm tại kỳ hạn 24 tháng. Đối với 3 kỳ hạn dài nhất là 36, 48 và 60 tháng, ngân hàng duy trì lãi suất tiền gửi ở cùng mức 5,3%/năm

Vietcombank ấn định chung lãi suất 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi ngân hàng tại các kỳ hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày. Khách hàng tất toán khoản tiết kiệm trước thời hạn chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

2,90%

2 tháng

2,90%

3 tháng

3,20%

6 tháng

3,80%

9 tháng

3,90%

12 tháng

5,60%

24 tháng

5,40%

36 tháng

5,30%

48 tháng

5,30%

60 tháng

5,30%

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1 tháng

2,90%

2 tháng

2,90%

3 tháng

3,20%

6 tháng

3,80%

9 tháng

3,80%

12 tháng

5,50%

24 tháng

5,30%

36 tháng

5,30%

48 tháng

5,30%

60 tháng

5,30%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng là Tổ chức/doanh nghiệp tương tự không ghi nhận sự thay đổi so với trước đây. Khách hàng Tổ chức nhận lãi suất trong phạm vi từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm khi gửi tiền ngân hàng tại các kỳ hạn 1 - 60 tháng. 

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của đối tượng khách hàng này được áp dụng ở mức 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank áp dụng với Tổ chức

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi thanh toán

Không kỳ hạn

0,20%

Tiền gửi có kỳ hạn

1 tháng

2,80%

2 tháng

2,80%

3 tháng

3,10%

6 tháng

3,50%

9 tháng

3,50%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,40%

36 tháng

4,40%

48 tháng

4,40%

60 tháng

4,40%

Nguồn: Vietcombank

Riêng đối với biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank qua kênh online ghi nhận có một số thay đổi so với tháng trước. Ngân hàng có động thái tăng 0,1 điểm % lãi suất tại tất cả các kỳ hạn từ 3 - 24 tháng. 

Lãi suất tiết kiệm online trong tháng này ghi nhận được trong khoảng từ 2,9%/năm đến 5,6%/năm được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 24 tháng. Trước đây, Vietcombank áp dụng lãi suất tiết kiệm tại quầy và online tương tự nhau. Tuy nhiên sau khi điều chỉnh, khách hàng sẽ được nhận lãi suất cao hơn 0,1 điểm % tại nhiều kỳ hạn gửi.

Mức lãi suất cao nhất mà Vietcombank đang áp dụng hiện là 5,6%/năm được triển khai cho các khoản tiết kiệm online tại kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngân hàng Vietcombank tháng 6/2021

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày

0,20%

1 tháng

2,90%

3 tháng

3,30%

6 tháng

3,90%

9 tháng

3,90%

12 tháng

5,60%

24 tháng

5,40%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 14 ngày)

0%

Tất toán trước hạn (kỳ hạn 1 tháng trở lên)

0,10%

Nguồn: Vietcombank

chọn