CĐT Nam Thăng Long có tiếp thu ý kiến cư dân trong việc điều chỉnh qui hoạch KĐT Ciputra?

Thời gian qua, cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long Hà Nội (KĐT Ciputra) phản ánh về phương án xin điều chỉnh qui hoạch KĐT Ciputra - giai đoạn 2 của CĐT Nam Thăng Long. Họ cho rằng việc điều chỉnh qui hoạch là chưa hợp lí.

Thời gian qua, cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long Hà Nội (KĐT Ciputra) phản ánh về phương án xin điều chỉnh qui hoạch KĐT Ciputra - giai đoạn 2 của CĐT Nam Thăng Long. Họ cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch là chưa hợp lí.

Theo cư dân, chủ đầu tư Nam Thăng Long đã xin điều chỉnh ô đất I.B.29-NO có diện tích 35.420m2, qui hoạch năm 2004 để xây dựng nhà cao tầng chuyển sang xây nhà thấp tầng. Ô đất TM-13 diện tích 54.977m2, vốn qui hoạch làm khu thương mại hỗn hợp, sân, vườn và đường nội bộ nay chuyển thành đất hỗn hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở cao tầng... Cư dân cho rằng, phương án xin điều chỉnh sẽ làm ảnh hưởng đến qui hoạch đã được phê duyệt trước đó của khu đô thị Ciputra, ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân.

CĐT Nam Thăng Long có tiếp thu ý kiến cư dân trong việc điều chỉnh qui hoạch KĐT Ciputra? - Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí khu KĐT Nam Thăng Long Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân Ciputra, ngày 09/5/2019 Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đã có Công Văn gửi Viện Qui hoạch Xây dựng Hà Nội về việc thay đổi phương án điều chỉnh qui hoạch, không chuyển 2.360 người được cân đối trong ô QH B2 thuộc qui hoạch phân khu đô thị H2-1 (trong đó có một phần dân từ ô I.B.29-NO) sang cho ô TM-13.

Cụ thể, công văn của Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long nêu rõ, trong quá trình triển khai nghiên cứu phát triển dự án, để đảm bảo cân đối được với các chỉ tiêu hạ tầng xã hội, dân số phù hợp với qui hoạch phân khu đô thị H2-1 được duyệt và tạo thêm các tiện ích, dịch vụ tốt nhất cho cư dân trong Khu đô thị Nam Thăng Long, Công ty đã đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu qui hoạch chi tiết các ô đất kí hiệu I.B.29-NO, I.B.30-CX, I.B.31-CX và TM13, P14 trong qui hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2, tỉ lệ 1/500 thuộc quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm.

CĐT Nam Thăng Long có tiếp thu ý kiến cư dân trong việc điều chỉnh qui hoạch KĐT Ciputra? - Ảnh 2.

Công văn CĐT Nam Thăng Long gửi Viện QHXD Hà Nội sau khi lắng nghe ý kiến cư dân.

Để đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi đề xuất điều chỉnh, ngày 9/4/2019 Công ty đã kết hợp với UBND phường Xuân Đỉnh đã tổ chức họp lấy ý kiến dân cư về việc điều chỉnh chỉ tiêu qui hoạch chi tiết các ô đất ký hiệu I.B.29-NO, I.B.30-CX, I.B.31-CX và TM13, P14.

Từ những ý kiến đóng góp của cư dân sống tại khu đô thị Ciputra, Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đã chính thức có văn bản gửi Viện Qui hoạch Xây dựng Hà Nội đề xuất giữ nguyên chức năng sử dụng đất của ô TM13 là thương mại hỗn hợp theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 2, tỉ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại quyết định số 114/2004/QĐ-UBND ngày 28/7/2004 và Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỉ lệ 1/2000, không bổ sung chức năng đất ở (cụ thể không chuyển 2.360 người được cân đối trong ô QH B2 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-1 (trong đó có một phần dân từ ô I.B.29-NO) sang cho ô TM-13).

Ngoài ra, Công ty TNHH phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long cũng đề nghị Viện Qui hoạch xây dựng Hà Nội bổ sung và cập nhật qui hoạch chi tiết các ô đất có kí hiệu I.B.29-NO, I.B.30-CX, I.B.31-CX và TM13, P14 trong qui hoạch chi tiết KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 2, tỉ lệ 1/500 thuộc quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm vào đồ án qui hoạch điều chỉnh ô B2 trong Qui hoạch phân khu đô thị H2-1.

Có thể nói rằng, việc thay đổi phương án điều chỉnh qui hoạch giai đoạn 2 Khu đô thị Ciputra như trên là hợp với đa số ý kiến cư dân, đồng thời vẫn phù hợp với qui hoạch tổng thể của toàn Khu đô thị Ciputra đã được phê duyệt trước đó.

chọn