Chấm dứt hoạt động 179 dự án chậm tiến độ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lí các dự án chậm triển khai năm 2014 đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện chấm dứt hoạt động 179 dự án (54 dự án trong khu công nghiệp, 61 dự án nhà ở, khu đô thị và 64 dự án ngoài khu công nghiệp).
Bà Rịa - Vũng Tàu chấm dứt hoạt động 179 dự án chậm tiến độ - Ảnh 1.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấm dứt 179 dự án chậm triển khai. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Theo Cổng thông tin điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ vừa chủ trì cuộc họp để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) báo cáo kết quả xử lí các dự án vốn doanh nghiệp chậm triển khai năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở KH&ĐT cho biết, năm 2020, UBND tỉnh dự kiến chấm dứt hoạt động 12 dự án đầu tư (trong đó có 4 dự án đầu tư nước ngoài và 8 dự án đầu tư trong nước) và chấm dứt hiệu lực pháp lí một văn bản chủ trương đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chậm tiến độ thực hiện.

Tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lí dự án chậm triển khai năm 2014 đến nay, UBND tỉnh này đã thực hiện chấm dứt hoạt động của 179 dự án (54 dự án trong khu công nghiệp, 61 dự án nhà ở, khu đô thị và 64 dự án ngoài khu công nghiệp).

Ngoài ra, từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã chấm dứt hiệu lực pháp lí 69 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó có 25 dự án du lịch và 20 dự án du lịch sinh thái trong rừng, 24 dự án thuộc lĩnh vực khác) do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo qui định.

Đối với 179 dự án đã chấm dứt hoạt động, sau khi tiến hành rà soát qui hoạch các cơ quan chức năng đã trả lại hiện trạng cho người dân sử dụng 12 khu đất; 4 khu đất chuyển đổi qui hoạch; 163 khu đất tiếp tục giữ qui hoạch. Đến nay đã thu hút cấp mới được 41/179 khu đất.

Về giãn tiến độ đầu tư, dự kiến trong năm nay, UBND tỉnh sẽ giãn tiến độ đầu tư cho 7 dự án ngoài khu công nghiệp và điều chỉnh 5 dự án.

Như vậy, tính từ thời điểm xây dựng phương án xử lí dự án chậm triển khai năm 2014 đến nay, UBND tỉnh này đã thực hiện giãn tiến độ cho 93 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Để tiếp tục thực hiện công tác theo dõi và rà soát xử lí các dự án chậm triển khai, Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao các sở, ngành, UBND các địa phương chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng của các doanh nghiệp; theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị được giao có trách nhiệm rà soát, kịp thời giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; tăng cường công tác kiểm tra các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để xử lí kịp thời khi hết thời gian gia hạn,…

chọn