UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép tăng mật độ xây dựng tại Khu du lịch Long Hải

Khu du lịch Long Hải số 1 nằm tiếp giáp tỉnh lộ 44 vừa được tăng mật độ xây dựng và chiều cao công trình. Dự án vẫn được giữ nguyên tính chất Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp vui chơi giải trí.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch chi tiết Khu du lịch Long Hải số 1 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Phạm vi lập điều chỉnh qui hoạch có tổng diện tích 8,8 ha, phía Tây Bắc giáp tỉnh lộ 44; phía Đông Nam giáp biển; phía Đông Bắc giáp tổ hợp du lịch cao cấp Thùy Dương; phía Tây Nam giáp khu du lịch Oceanami.

Về nội dung điều chỉnh qui hoạch, dự án vẫn được giữ nguyên tính chất Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp vui chơi giải trí. 

Về mật độ xây dựng, dự án được điều chỉnh tăng từ 21,3% lên thành 25%, chiều cao công trình tối đa tăng từ 8 lên thành 10 tầng, đồng thời được bố trí thêm loại hình căn hộ du lịch.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập qui hoạch cho CTCP Phát triển khu du lịch Long Hải số 1, hoàn thiện trình phê duyệt vào quí III/2021.

chọn