Chủ đề

Cocobay Đà Nẵng

Tìm theo ngày
Cocobay Đà Nẵng

Nhiều sai phạm ở Cocobay Đà Nẵng

Tập đoàn Empire bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Dự án Cocobay Đà Nẵng.