Chủ đề

Đọc chữ bằng ô vuông

Tìm theo ngày
Đọc chữ bằng ô vuông

Đọc chữ bằng ô vuông

Dư luận đanh tranh cãi gay gắt về việc học tiếng Việt theo cách lạ trong sách giáo dục công nghệ như c/k/q đều đọc là "cờ", đọc chữ bằng ô vuông, tam giác, tròn...