Cô Tô dự kiến đón 1,5 triệu khách du lịch đến năm 2040

Theo qui hoạch chung được duyệt, đến năm 2040, huyện đảo Cô Tô sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách du lịch và dự kiến bố trí khoảng 9.400 phòng lưu trú.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Qui hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, khu vực lập qui hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cô Tô gồm các đảo chính: Cô Tô lớn, Thanh Lân, Cô Tô con, đảo Trần, các đảo nhỏ khác và khu vực biển trong phạm vi ranh giới huyện.

Về vị trí, khu vực lập qui hoạch có phía Bắc giáp đảo Cái Chiên, phía Nam giáp vùng biển Bạch Long Vĩ, phía Đông giáp hải phận quốc tế và phía Tây giáp huyện đảo Vân Đồn.

Tổng diện tích nghiên cứu lập qui hoạch khoảng 5.175,45 ha. Trong đó, diện tích nghiên cứu lập qui hoạch trực tiếp khoảng 1.500 ha, diện tích mặt nước, bãi cát, đồi núi, đất quốc phòng,... nghiên cứu gián tiếp kết nối không gian khoảng 3.675 ha.

Đến năm 2040, Cô Tô dự kiến cần hơn 9.000 phòng lưu trú - Ảnh 1.

Qui hoạch Cô Tô thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Mục tiêu của qui hoạch nhằm phát triển Khu du lịch Cô Tô trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo của tỉnh Quảng Ninh và vùng ven biển vịnh Bắc Bộ; liên kết chặt chẽ với Vân Đồn trở thành vùng du lịch Vân Đồn - Cô Tô.

Bên cạnh đó, qui hoạch nhằm xây dựng đồng bộ các chức năng thương mại, dịch vụ; văn hóa thể thao, vui chơi giải trí; các khu dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp,...

Về tính chất, huyện đảo Cô Tô là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng; là đơn vị hành chính cấp huyện có kinh tế phát triển, xây dựng đồng bộ; là khu du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao gắn với văn hóa lịch sử và thắng cảnh thiên nhiên với các chức năng vui chơi giải trí tổng hợp, dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp,...

Dự báo dân số đến năm 2030 là 25.500 người, khách du lịch khoảng 600.000 người, dự kiến bố trí khoảng 3.400 phòng lưu trú. Dân số đến năm 2040 là 60.900 người, khách du lịch khoảng 1,5 triệu lượt, dự kiến bố trí khoảng 9.400 phòng lưu trú.

Về qui mô đất đai, giai đoạn đến năm 2030, đất xây dựng khoảng 665 ha và đến năm 2040 là 1.004 ha.

Các phân khu chính bao gồm: Khu A (thị trấn Cô Tô tại đảo Cô Tô lớn) qui mô 882 ha, Khu B (xã Đồng Tiến thuộc đảo Cô Tô lớn) qui mô 1.170 ha, Khu C (đảo Thanh Lân, xã Thanh Lân) qui mô 1.637 ha, Khu D (đảo Cô Tô con, xã Đồng Tiến) qui mô 303 ha, Khu E (đảo Trần và các khu vực khác) qui mô 491 ha.

Trước đó, tháng 7/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Qui hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, nguồn kinh phí lập qui hoạch do UBND huyện Cô Tô bố trí từ nguồn vốn ngân sách hoặc huy động nguồn vốn xã hội hóa hợp pháp.

Thời gian hoàn thành qui hoạch tối đa 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ qui hoạch được phê duyệt. UBND huyện Cô Tô lập và trình duyệt qui hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh thẩm định và UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phê duyệt.

chọn