Công ty của đại gia Đặng Thành Tâm vừa có thêm 500 tỉ đồng từ việc vay và phát hành trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – CTCP vừa có thêm 500 tỉ đồng từ việc phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu và vay của công ty con CTCP KCN Sài gòn - Bắc Giang 300 tỉ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã CK: KBC) vừa có thông báo Nghị quyết HĐQT do ông Đặng Thành Tâm kí về việc vay vốn CTCP KCN Sài gòn - Bắc Giang. Theo đó, KBC vay của Công ty Cổ phần KCN Sài gòn - Bắc Giang 300 tỉ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động của công ty.

finance_900_400

Ảnh minh họa: KBC.

Thời gian vay là hai năm với lãi suất vay theo thỏa thuận từng hợp đồng vay và tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán khoản vay.

Cũng trong ngày hôm nay, 18/10, KBC cũng đã công bố báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ. Cụ thể, KBC đã phát hành 2 triệu trái phiếu có tổng giá trị 200 tỉ đồng với kì hạn 18 tháng, lãi suất hai kì đầu tiên là 10,5%/năm và đối với kì tính lãi tiếp theo là 3,8%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của KBC, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này tính đến 30/6/2019 là 6.387 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 3.640 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu của KBC là 10.350 tỉ đồng và hàng tồn kho trị giá 8.220 tỉ đồng.

Chi phí xây dựng dở dang của KBC tính đến 30/6/2019 là 185,8 tỉ đồng, gồm: Khu ngoại giao đoàn Hà Nội, Khu công nghiệp Quế Võ, nhà máy nhiệt điện Bắc Giang, nhà xưởng Khu công nghiệp Quang Châu. 

Đối với Khu ngoại giao đoàn Hà Nội, trước đó, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đã chuyển nhượng hạ tầng kĩ thuật để KBC xúc tiến việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở, cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại khu này. 

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, Công ty Cổ phần KCN Sài gòn - Bắc Giang được thành lập  tháng 4/2005, có người đại diện theo pháp luật là ông Mai Tuấn Dũng, có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Công ty Cổ phần KCN Sài gòn - Bắc Giang cũng được biết đến là một công ty con của KBC với tỉ lệ biểu quyết của KBC là 80,8%, tỉ lệ lợi ích là 77,93%. Được biết Công ty Cổ phần KCN Sài gòn - Bắc Giang chuyên đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. 

 

chọn
Lợi nhuận Hodeco tăng trưởng 35% năm 2022 nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần
Hodeco công bố doanh thu cả năm 2022 đạt 1.298 tỷ đồng, đi xuống so với năm trước đó và cách xa mục tiêu doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng đã đặt ra. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng tới 35% lên 421 tỷ đồng nhờ ghi nhận lãi bán cổ phần.