Đà Nẵng: Lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế âm sau hơn 20 năm

"Sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm, kéo giảm tăng trưởng của cả nhiệm kì 2020 - 2025", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết tại kì họp HĐND TP Đà Nẵng khai mạc sáng 7/12.

Sáng 7/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX khai mạc kì họp thứ 16 nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP trong năm 2020, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021 và tiến hành bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, kì họp thứ 16 HĐND TP diễn ra trong thời điểm sau thời gian dài Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch và sụt giảm mạnh.

Lần đầu tiên sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm, kéo giảm tăng trưởng của cả nhiệm kì 2020 - 2025, GRDP năm 2020 dự báo giảm 9,6%.

Ngoài chỉ tiêu GRDP, giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước giảm 8%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước giảm 10,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước giảm 13,1%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 21.742 tỷ đồng, giảm 29,7% so với dự toán được giao.

Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2020 ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, đạt 34,3% kế hoạch, giảm 62,6% so với năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 69,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch, giảm 40,7%.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khó khăn này thật sự là “phép thử” lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, HĐND và chính quyền các cấp của thành phố; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế trong cơ cấu nền kinh tế, chưa thật bền vững trong phát triển…, qua đó, giúp cho thành phố có quyết tâm để đề ra các định hướng, giải pháp mang tính bền vững trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh những khó khăn, ông Quảng cũng đề cập đến những điểm tích cực như một số ngành, lĩnh vực duy trì tương đối hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Chủ trương tiếp tục thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực với số vốn tăng 4,5 lần so với năm 2019. Thu ngân sách tuy gặp khó khăn nhưng vẫn đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội.

"Trong năm 2021, thành phố cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút mạnh sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị.

chọn