Đà Nẵng: Thưởng Tết 2021 cao nhất 127 triệu đồng

Chiều 26/12, Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng công bố tiền thưởng tết Dương lịch và tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Nhóm doanh nghiệp FDI có tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358 nghìn đồng.

Thưởng Tết Dương lịch ở Đà Nẵng 

Theo đó, đối với tiền thưởng Tết Dương lịch, các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 26.600 nghìn đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Còn các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 83.432 nghìn đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Đà Nẵng 

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: tiền thưởng cao nhất là 63.500 nghìn đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Nhóm doanh nghiệp FDI có tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358 nghìn đồng.

chọn
Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp BĐS trên tổng vốn chủ sở hữu
Bộ Tài chính, NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ (tín dụng, trái phiếu) của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thay vì trên tổng mức đầu tư của cả dự án.