Tags

Dân Thủ Thiêm đề nghị nói rõ việc làm 4 con đường 12km tốn 12.000 tỉ

Tìm theo ngày
Dân Thủ Thiêm đề nghị nói rõ việc làm 4 con đường 12km tốn 12.000 tỉ

Dân Thủ Thiêm đề nghị nói rõ việc làm 4 con đường 12km tốn 12.000 tỉ